Topite.cz 800 88 77 22
Vytápění domu

Regulace výkonu otopné soustavy

22.04.2021

 Jak regulovat výkon otopné soustavy | Topíte.cz

Přiveďte vytápění svého domu nebo bytu k dokonalosti.

Výkony jednotlivých otopných ploch jsou stanoveny na nejnepříznivější venkovní podmínky, především na venkovní teplotu tzv. venkovní výpočtovou teplotu (tuto teplotu udává norma ČSN EN 12831 podle oblasti). Během otopného období tato teplota trvá velmi krátkou dobu nebo vůbec není dosažena. Proto většinu topné sezóny je výkon otopné plochy předimenzován, což není z komfortního, ale hlavně i z ekonomického hlediska vhodné a je zapotřebí tento výkon regulovat (snižovat).

Regulace (snižování) výkonu otopné plochy lze provést změnou teploty nebo změnou objemového průtoku otopné vody.

Při regulaci se změnou teploty (kvalitativní regulace), zůstává objemový průtok otopné vody bezezměny, pouze se mění její teplota přímo ve zdroji tepla (regulace výkonu zdroje tepla) nebo se směšuje vratná voda ve směšovací armatuře (třícestný/čtyřcestný směšovací ventil) s přívodní otopnou vodou. Efektivní regulací výkonu zdroje tepla je regulace vůči venkovní teplotě tzv. ekvitermní regulace. Ke zdroji tepla je napojené čidlo, které snímá venkovní teplotu. Toto čidlo se umisťuje na severní stranu fasády nebo na místo, kde nebude ovliněno nepříznivými vlivy (přímé sluneční záření, vyústění vnitřního teplého vzduchu nebo naopak přízemními mrazy atd.).

Druhým způsobem regulace výkonu je díky změně objemového průtoku (kvantitativní regulace). Při této regulaci se mění pouze objemový průtok otopné vody při konstantní teplotě topné vody. Změnu objemového průtoku lze uskutečnit snížením průtoku například přizavřením regulačního šroubení, termostatického ventilu nebo rozdělením průtoku pomocí trojcestného rozdělovacího ventilu.

Díky Topíte více než 500 domácností topí levněji

Tepelné čerpadlo nainstalujeme do 4 dnů s garancí maximálního přehledu o tom, jak bude instalace probíhat. Naše topenáře nemusíte přemlouvat. Šetříme jejich čas tím, že plánujeme za ně.

Proč si vybrat Topíte

Tepelné čerpadlo s montáží za 140 000 Kč

Instalujeme více než 60 tepelných čerpadel od značek Viessmann, Regulus, Buderus po celé ČR

Ceny tepelných čerpadel

Pomůžeme vám získat až 127 000 Kč dotaci

Získejte dotaci na vytápění. S námi bude vyřízení hračka. Kotlíkové dotace, Nová zelená úsporám nebo Čistá Praha

Přehled aktuálních dotací

Bleskový záruční i pozáruční servis

Servis tepelných čerpadel Servis plynových kotlů
Topite.cz