Čistá energie
Praha

Každoročně se vypisuje již několik let dotační program Čistá energie Praha, která podporuje následující:

  • náhradu zdrojů vytápění na pevná paliva
  • náhradu lokálních plynových i elektrických topidel za centrální vytápění
  • rekonstrukci plynového vytápění (výměna dožívajícího plynového kotle za nový)

Všechny výše uvedené změny ve prospěch zdrojů s vyšší energetickou účinností a s využitím obnovitelných zdrojů energie pouze na území hlavního města Prahy.

Čistá energie 
Praha

Kdo může žádat o dotaci?

  • fyzické osoby občané členského státu EU s trvalým bydlištěm v ČR
  • právnické osoby se sídlem na území ČR
  • podmínkou je vlastnictví nebo užívání rodinného domu nebo bytu na území hlavního města Prahy (případně i chaty kde má žadatel trvalé bydliště)


Kolik můžete z dotačního programu Čistá energie Praha získat?

  • u solárních kolektory na ohřev teplé vody a přitápění 50% investičních nákladů max. 40 tisíc Kč (5.000 Kč/m2 absorpční plochy)
  • u tepelného čerpadla typ vzduch/voda až 30% investičních nákladů max. však 30 tisíc Kč
  • u tepelného čerpadla typ země/voda až 50% investičních nákladů max. však 60 tisíc Kč


Více informací

800 88 77 22
Topite.cz