Topite.cz 800 88 77 22

Elektrokotle

Elektrokotle jsou zdroje tepla využívající k ohřevu přímo elektrickou energii, která díky topným spirálám ohřívá topnou vodu a ta je dále distribuovaná pomocí oběhového čerpadla do otopného systému.

Elektrokotle

Výhody

Mezi hlavní výhody patří zejména nízké pořizovací náklady a vysoká účinnost s minimální hlučností. Nemusíte budovat nákladnou plynovodní přípojku ani řešit odvod spalin. Jako lokální zdroj tepla nezpůsobuje v místě provozu žádné emise. Prakticky celá oblast ČR je elektrifikovaná, takže lze instalovat téměř na každý objekt.

Nevýhody

Díky relativně vysoké ceně za elektřinu se však z ekonomických důvodů používají spíše jako dodatečný zdroj tepla tzv. bivalentní. V poslední době, s rozvojem nízkoenergetických a pasivních domů s malou tepelnou ztrátou, se opět hojně využívají i do těchto objektů.

Vlastnosti

Nejčastěji jsou elektrokotle v podobě závěsného kompaktního elektrického spotřebiče. Z výroby jsou již osazeny bezpečnostními prvky jako pojišťovací ventil a expanzní nádoba. Dále obsahují regulaci a oběhové čerpadlo. Lze připojit teplotní čidlo venkovní teploty, poté regulace pracuje jako ekvitermní tzn. upravuje teplotu topné vody v závislosti na venkovní teplotě. Dále lze připojit pokojový termostat a signál HDO pro blokování chodu v době vysokého tarifu. Moderní elektrokotle plynule modulují (ve více krocích) svůj výkon dle požadavku. Samozřejmostí je funkce protimrazové ochrany nebo možnost kaskádového zapojení více elektrokotlů. Výkon běžných elektrokotlů pro domácnosti jsou v rozmezí 6 – 28 kW, svůj výkon dokáží modulovat od 1 kW v krocích po 1 kW u vyšších výkonů je krok modulace většinou dvojnásobný.

Topite.cz