Topite.cz 800 88 77 22

Klimatizace

Je to zařízení, které upravuje vzduch v daném prostoru. Chladí ho a zbavuje vlhkosti. Klimatizační jednotky mohou i topit, tedy vzduch ohřívat. Princip funkce klimatizace je založen na přesunu energii, ke kterému využívají chladivový okruh, kompresor, výparník, kondenzátor a ostatní komponenty. Klimatizace se může skládat z jedné venkovní jednotky a jedné vnitřní tzv.split a nebo jedné venkovní a více vnitřních jednotek tzv.multisplit. Venkovní jednotka obsahuje kompresor, ventilátor, kondenzátor a řídící jednotku kompresoru. Vnitřní jednotka obsahuje výparník, tichý ventilátor a elektroniku, řídící celou sestavu. Je nutné zajistit odvod kondenzátu od vnitřní jednotky a to z důvodu kondenzace vlhkosti ze vzduchu při jeho ochlazování. Venkovní jednotky se mohou instalovat na zem, na fasádu objektu nebo na jejich střechu. Vnitřní jednotky dělíme na nástěnné a kazetové (stropní) a parapetní. Zvláštní typ tvoří klimatizace tzv.mobilní.

Klimatizace
Topite.cz