Topite.cz 800 88 77 22
Princip
kondenzačního
kotle
Konstrukční řešení
plynových kotlů
Vytápění
kondenzačním
kotlem
Ohřev teplé
užitkové vody
Odkouření
Výhody plynových
kondenzačních kotlů

Princip
kondenzačního
kotle

Ohřev teplé vody může probíhat průtokově, v malém integrovaném zásobníku uvnitř kotle nebo větším externím zásobníku. Průtokový ohřev teplé vody se hodí spíše do bytů s menším počtem výtokových míst (např. dřez, umyvadlo, vana). Velikosti externích zásobníků pro ohřev teplé vody u plynových kotlů jsou menší než v případě elektrického ohřevu teplé vody. Důvodem je, že zásobník může být dohříván průběžně dle potřeby, kdežto elektrický zásobník je ohříván jen v době nízkého tarifu, který je řízen centrálně z rozvodných elektrických závodů. Ohřev teplé vody v zásobníku může být kombinovaný se solárním ohřevem. V tomto případě jsou většinou využívány zásobníky o objemu 250 nebo 300 litrů se dvěma nepřímotopnými spirálami. Kdy spodní je napojena na solární systém a horní na plynový kotel. Dnešní plynové kotle zpravidla s touto možností počítají a jejich regulace již umí řídit i solární systém.

Princip 
kondenzačního 
kotle

Konstrukční řešení
plynových kotlů

Kotle jsou řešeny jako závěsné nebo stacionární.

Závěsné kotle jsou maloobjemové a ve spojení s nízkoobjemovými topnými tělesy se stává otopná soustava velmi pružná. Jejich uplatnění je spíše v bytových jednotkách nebo domech, kde nebyla vybudována klasická kotelna. Kotel je zpravidla designově upraven.

Stacionární kotle jsou převážně využívány při rekonstrukcích kotelen, kde byl dříve instalován atmosférický kotel nebo kotel na tuhá paliva.

Konstrukční řešení
plynových kotlů

Vytápění
kondenzačním
kotlem

Ideálním systémém pro plynový kotel je podlahové nebo stěnové vytápění. Ovšem i u klasických radiátorových soustav je možné dosáhnout efektivního chodu plynového kondenzačního kotle. Důležité je dosáhnout co nejnižší teploty vratné topné vody z otopné soustavy. Ideální teplotní spád pro plynový kondenzační kotel je 55/30 °C. Systémy ale bežně pracují i s teplotním spádem 80/60 °C. Samozřejmostí je využití ekvitermního způsobu vytápění, tedy nastavení teploty topné vody vytápění v závislosti na venkovní teplotě.

Vytápění
kondenzačním 
kotlem

Ohřev teplé
užitkové vody

Ohřev teplé vody může probíhat průtokově, v malém integrovaném zásobníku uvnitř kotle nebo větším externím zásobníku.

Průtokový ohřev teplé vody se hodí spíše do bytů s menším počtem výtokových míst (např. dřez, umyvadlo, vana).

Velikosti externích zásobníků pro ohřev teplé vody u plynových kotlů jsou menší než v případě elektrického ohřevu teplé vody. Důvodem je, že zásobník může být dohříván průběžně dle potřeby, kdežto elektrický zásobník je ohříván jen v době nízkého tarifu, který je řízen centrálně z rozvodných elektrických závodů.

Ohřev teplé vody v zásobníku může být kombinovaný se solárním ohřevem. V tomto případě jsou většinou využívány zásobníky o objemu 250 nebo 300 litrů se dvěma nepřímotopnými spirálami. Kdy spodní je napojena na solární systém a horní na plynový kotel.

Dnešní plynové kotle zpravidla s touto možností počítají a jejich regulace již umí řídit i solární systém.Ohřev teplé 
užitkové vody

Odkouření

Jestliže instalujete plynový kondenzační kotel do novostavby, je jeho návrh poměrně jednoduchý. Každý výrobce uvádí u jednotlivých kotlů technické parametry daného odkouření, případně nabízí celé sestavy od napojení na kotel až po střešní hlavici. Jediným problémem je tedy vybrat jedno z navrhovaných řešení.

Při rekonstrukci nebo výměně atmosférického nebo turbo kotle je nutné upravit i odkouření. Výhodou je, že se nemusí komíny již vložkovat nerezovou vložkou, ale díky menší teplotě spalin se používá plastové potrubí. Tato rekonstrukce bývá nenáročná.

Odkouření

Výhody plynových
kondenzačních kotlů

  • Životnost kotlů je vyšší než u kotlů s nuceným odtahem spalin.
  • Spotřeba plynu se může snížit v rozsahu 10 – 40%
  • Minimální emise oxidu uhelnatého a oxidu síry.
  • Emise oxidu dusíku a CO2 jsou na výrazně nižších hodnotách než při spalování uhlí, topného oleje nebo biomasy.
Výhody plynových 
kondenzačních kotlů
Topite.cz