Topite.cz 800 88 77 22

Rekuperace

Rekuperace je zpětné získávání energie. V rodinných domech se nejvíce využívá tepelné energie z odpadního vzduchu, který vzniká během větrání. Odpadní vzduch z jednotlivých místností je odváděn přes rekuperační jednotku, kde předává svoji tepelnou energii přiváděnému čerstvému vzduchu. Oběhu vzduchu je docíleno pomocí ventilátorů, takže se rekuperační systémy někdy též označují jako nucené větrání s rekuperací. Účinnost kvalitních rekuperačních jednotek je okolo 90 %. I při mrazech tak proudí do místností vzduch zvenku ohřátý na teplotu okolo 18 °C. Tím se výrazně snižují tepelné ztráty větráním, například oproti větrání otevřeným oknem, které má z pohledu rekuperace nulovou účinnost (žádné teplo se do místnosti nevrací). V letních měsících lze do jisté míry i ochlazovat přiváděný vzduch. Zásadním důvodem proč si ve svém objektu instalovat rekuperaci je zlepšení kvality vzduchu v obytných místnostech, jelikož pouze minimum lidí větrá dostatečně a správně často. Zejména z obavy ze zvýšené spotřeby energie na vytápění.

Rekuperace

Systém rekuperace je složený ze tří základních prvků – vlastní rekuperační jednotky, vzduchotechnických rozvodů a distribučních prvků. Rekuperační jednotka je kompaktní zařízení, ve kterém se nachází vlastní výměník tepla, ventilátor, regulace a napojení na odvod kondenzátu. V dnešní době již velmi rozšířené je i připojení vzdálené správy přes WiFi, připojení čidel vlhkosti, CO₂, čidel pohybu nebo režimu pro zvýšený provoz například napojený na vypínač v koupelně. Rozvody vzduchu můžeme instalovat dvěma způsoby. Použít rozdělovač/sběrač vzduchu a ke každému vyústění vést jedno potrubí nebo použití páteřního rozvodu vzduchu a přes odbočky (T-kusy) dále přivádět resp. odvádět vzduch z jednotlivých místností. Pro běžné rozvody v rodinných domech je použito potrubí v dimenzích od 200 mm (hlavní rozvod) až po 75 mm k jednotlivým distribučním prvkům. Lze použít i vzduchové kanály o rozměru 200 x 60 mm, které se používají pro rozvody v podlahách a stěnách. Jednotlivé distribuční prvky jsou umístěny v místnosti a slouží k přívodu resp. odvodu vzduchu a jeho způsobu rozptýlení resp. sběru vzduchu z prostoru. Existuje mnoho druhů, tvarů a designů těchto prvků, které se uplatňují v nejrůznějších provozech a podle požadavků investorů. Nemalým parametrem při výběru typu distribučního prvku hraje jeho design a cena. Mezi distribuční prvky řadíme anemostaty, mřížky, vyústky, dýzy, talířové ventily, protidešťové žaluzie a velkoplošné vyústě.

Topite.cz