Topite.cz 800 88 77 22

Solární systémy pro ohřev teplé vody

Téma solárních systémů je velmi rozsáhlé, proto zde budeme věnovat jen základům solárních systémů pro ohřev teplé vody Solární systém využívá přenos tepla získané ze slunečního záření, které je v solárním kolektoru zachyceno a předáno do teplonosného média (nejčastěji nemrznoucí směsi na bázi monopropylenglykolu nebo polypropylenglykolu), to je posléze pomocí oběhového čerpadlo předáno do nepřímotopného zásobníku teplé vody nebo přes deskový výměník do topné vody.

Solární systémy pro ohřev teplé vody

Solární kolektory jsou nejčastěji umístěny na střeše objektu, jiné umístění je samozřejmě také možné. V našich zeměpisných šířkách je nejvyšší roční zisk při sklonu 35 – 45° s jižní orientací. Zjednodušeně lze říci, že pokud budeme zvětšovat sklon nad 45° budeme snižovat letní a zvyšovat zimní zisky a pokud budeme odklánět od jihu, budou zisky klesat. Maximální odchylka pro zachování funkčnosti systému je +-45° od jižní orientace. Základní princip solárních systémů spočívá v akumulaci tepla v době dostatečných zisků a průběžném využívání. Jistě není vhodný na provozy, kde v letních měsících nejsou odběry teplé vody. Takovým případem jsou třeba školy a školní jídelny. Akumulaci tepla zajišťujeme v zásobnících teplé vody, které bývají o větších objemech (pro 4-člennou rodinu = 250 - 300 l). Při dostatečném „nabití“ celého objemu můžeme využít teplou vodu i v době sníženého slunečního svitu. Solární systém nedokáže v průběhu celého roku pokrýt potřebu tepla pro přípravu teplé vody, proto se systém musí doplnit o další zdroj tepla. Existují dva základní způsoby jak teplou vodu dohřát na požadovanou teplotu. Solární zásobník slouží k předehřevu nebo je v horní části dohříván např. elektrickým topným tělesem nebo nepřímotopným výměníkem tepla z jiného zdroje (plynový kotel, kotel na tuhá paliva atd.). Pokud slouží jako předehřev, tak výstupní teplá voda vtéká do dalšího zásobníku, který je opět dohříván na požadovanou teplotu. Celý systém je propojen potrubím - přívodní a vratné v podobě měděného nebo nerezového potrubí, které musí být izolací odolné vůči vysokým teplotám (teplota v kolektorech může dosahovat i 200°C). Izolace je navíc UV odolná a nenasákavá, jelikož se používá i ve venkovním prostředí. Společně s potrubím je ke kolektorům veden kabel pro teplotní čidlo v kolektorech. Regulace vyhodnocuje teplotu v kolektoru a v zásobníku. Pokud je teplota vyšší v kolektorech než v zásobníku, sepne oběhové čerpadlo a dochází k předávání tepla. Musí být splněna dostatečná teplotní diference (rozdíl), aby se získaná energie z kolektorů neztratila po trase. Systém je vybaven bezpečnostními prvky, jako je expanzní nádoba, pojišťovací ventil a třícestný směšovací ventil na teplé vodě. Pro detailnější informace k jednotlivým prvkům, způsobům zapojení popřípadě jejich využití a finanční návratnosti včetně náhledu do problematiky výpočtů solárních zisků, nás prosím kontaktujte.

Topite.cz