Topite.cz 800 88 77 22
Pracujeme bez přerušení i v době koronavirové.
Přečtěte si naše opatření proti koronaviru

Chci ohřívat vodu

Tepelné čerpadlo pouze pro ohřev teplé užitkové vody

Jedná se o malé tepelné čerpadlo vzduch/voda, umístěné nad zásobníkem teplé vody. Ohřev vody probíhá napřímo, to znamená ,že voda ze zásobníku je malým nízkoenergetickým čerpadlem tlačena do deskového výměníku (kondenzátoru), kde je teplo předáváno do vody přímo z chladiva. Energie pro ohřev teplé vody je získávána z vnitřního nebo venkovního vzduchu. V případě rodinného domu je využíván venkovní vzduch a opět je ven vyfukován. Nasávání z prostoru se uplatňuje v nebytových prostorách, kde je žádoucí docílit větrání infiltrací. Tepelné čerpadlo pro ohřev teplé vody je kombinováno s elektrickou patronou. Zásobník může být dále kombinován s plynovým kotlem nebo solárním systémem.

Výhody: výrazně nižší náklady na ohřev teplé vody v porovnání s elektrickým bojlerem, možnost využití odpadního vzduchu v objektu

Nevýhody: vyšší pořizovací cena proti elektrickému zásobníku teplé vody

Tepelné čerpadlo pouze pro ohřev teplé užitkové vody
Topite.cz