Topite.cz 800 88 77 22
Topím elektřinou

Mám elektrokotel

V případě klasického elektrokotle se jedná o změnu zdroje na tepelné čerpadlo, případně plynový kondenzační kotel.

 • Přechod z elektrokotle na tepelné
  čerpadlo (vzduch nebo země/voda)

 • Výměna starého
  elektrokotle za nový

 • Přechod z elektrokotle
  na plynový kotel

Při dosavadním využívání elektrokotle máte již existující otopnou soustavu s radiátory nebo podlahovým topením a ideálním řešením pro modernizaci je instalace tepelného čerpadla. Otopné soustavy, které byly navrhovány pro elektrokotel můžou mít problém s vytopením některých místností. To se řeší případnou výměnou otopného tělesa v dané místnosti za větší. Měsíční náklady na vytápění klesnou až o 75% a není zapotřebí výrazných stavebních úprav. Se vstupními náklady Vám pomůže dotační program Nová zelená úsporám.

Tento typ modernizace není nijak náročný na vstupní investici. Nové elektrokotle navíc mají modulaci výkonu, která přispívá plynulejším změnám teplot v místnostech.

Nijak zásadně si však nepomůžete v ohledu měsíčních nákladů na vytápění.

K této variantě  je zapotřebí dostupné přípojky plynu a možnosti instalace komínu. Pokud jsou tyto podmínky splněny, přechodem na plynový kondenzační kotel získáte úsporu na měsíčních nákladech za vytápění.

Mám přímotopy

V případě elektrických přímotopů je možné instalovat tepelné čerpadlo vzudch/vzduch a zachování přímotopů jen k přitápění nebo instalaci teplovodní otopné soustavy, která vám umožní volit z plné nabídky tepelných zdrojů.

Jednotlivé varianty se vždy odvíjí od velikosti tepelné ztráty objektu a technických parametrech objektu s výběrem podle těchto kritérií vám pomůže naše kalkulačka.

 • Přechod z přímotopů na
  tepelné čerpadlo vzduch/vzduch

 • Přechod z přímotopů
  na jiné tepelné zdroje

Nejjednodušíí a nejméně nákladnou formou změnou hlavního zdroje tepla doplnění vytápění o tepelné čerpadlo vzduch/vzduch. V objektu se ponechají instalovány elektrické přímotopy, které při nižších venkovních teplotách zabezpečí požadovanou vnitřní teplotu, jelikož tepelné čerpadlo vzduch/vzduch není vybaveno dalším zdrojem tepla a s klesající venkovní teplotou mu klesá výkon.

Při přechodu z přímotopů na jiný zdroj vytápění je nutná instalace teplovodní otopné soustavy a zcela nový návrh zdroje tepla. Ten je závislý na tepelné ztrátě objektu, druhu objektu a způsobu využití.

Se vstupními náklady Vám pomůže dotační program Nová zelená úsporám.

Topite.cz