Topite.cz 800 88 77 22

Mám dům

Topím plynem

Vlastníte rodinný dům a doposud jste topili atmosferickým nebo kondenzačním plynovým kotlem. Gratulujeme, topení plynem je stále moderní, čistý a efektivní způsob vytápění. Pokud je ale váš kotel staršího data výroby je dobré zvážit jeho výměnu.

V případě, že je objekt vytápěn plynovými přímotopy tzv. wafkami je vhodná instalace teplovodní otopné soustavy a zcela nový návrh zdroje tepla. Ten je závislý na tepelné ztrátě objektu, druhu objektu a způsobu využití. Další možností je vytápění pomocí teplného čerpadla vzduch/vzduch.

 

 

Topím plynem

Možné změny vytápěníNový plynový kotel

Tepelné čerpadlo vzduch/voda

Tepelné čerpadlo vzduch/vzduch

Nejjednodušší volbou při výměně starého plynového kotle je jeho výměna za nový kotel. Dle platné legislativy je možné montovat jen kondenzační plynové kotle. Tyto kotle pracuji s účinností přes 100 %. Nejde o perpetum mobile, ale využívá se odpadní teplo spalin.

S výmě nou starého plynového kotle (ať se jedná o atmosferický plynový kotel nebo s nuceným odtahem spalin - turbo) je spojena i rekonstrukce komína. Výhodou je, že se nemusí komíny již vložkovat nerezovou vložkou, ale díky menší teplotě spalin se používá plastové potrubí. Tato rekonstrukce není nijak náročná.

Ideálním systémem pro plynový kotel je podlahové nebo stěnové vytápě ní. Ovšem i u klasických radiátorových soustav je možné dosáhnout efektivního chodu plynového kondenzač ního kotle. Podmínkou u těchto systému zůstává pravidelná roční prohlídka spalinových cest.

Plynový kotel lze dnes jednoduše kombinovat se solárním ohřevem vody, který zajistí teplou vodu až 8 měsíců v roce.

Výměna plynového kotle za tepelné čerpadlo není nijak náročná. Je však potřeba zvážit její návratnost.  Důležitými faktory jsou celková tepelná ztráta objektu, současné náklady na energie případně na typu a provozu budovy. Tepelná čerpadla bez problému zvládají i klasické otopné soustavy, které byli dimenzovány na plynové kotle.

Výhodou přechodu na tepelné čerpadlo nejsou jen nízké měsíční náklady na vytápění a ohřev teplé vody, ale i možnost získání levné sazby dodávek elektrické energie pro celý objekt. Nevýhodou jsou vyšší investiční náklady, se kterými ale můžeme pomoci díky celé paletě finančních služeb Topíte.cz.

Přechod na tepelné čerpadlo můžete vylepšit instalací solárních kolektorů.

Toto řešení, není standardní. Největší uplatnění má v případě kdy je objekt vytápěn plynovými přímotopy (wafkami) nebo může být využito v objektech po rekonstrukci a zateplení, kde došlo k snížení tepelných ztrát na minimum. Jedná se o tzv. vytápění tepelným čerpadlem vzduch/vzduch (neboli klimatizací s invertorem).

Jsou instalovány buď tzv. monobloky (jedna venkovní jednotka = jedna vnitřní jednotka) nebo multisplit (jedna venkovní jednotka až 5 vnitřních). Zpravidla u starších objektů, musí být doplněno doplňkovým zdrojem tepla například v podobě elketrických přímotopů, které při nižších venkovních teplotách zabezpečí potřebné vytopení objektu.

Topite.cz