Kotlíkové dotace

Tento dotační program se zaměřuje na podporu výměny kotlů na uhlí s ručním přikládáním za nové, moderní a více efektivní metody vytápění. Cílem je zlepšení kvality ovzduší v lidských sídlech. Vše můžeme za vás vyřídit.

Kotlíkové dotace

Kolik můžete z dotačního programu Kotlíková dotace získat?

 • plynový kondenzační kotel až 75 % do maximální výše 95 tisíc Kč
 • tepelné čerpadlo až 80 % do maximální výše 120 tisíc Kč
 • kombinovaný kotel na uhlí a biomasu až 75 % do maximální výše 75 tisíc Kč
 • kotel na biomasu (automatický) až 80 % do maximální výše 120 tisíc Kč
 • kotel na biomasu (ruční přikládání) až 80 % do maximální výše 100 tisíc

Při kombinaci s programem Nová zelená úsporám lze získat další bonus až 20 tisíc Kč. Navíc ve zvýhodněných krajích jako jsou Ústecký a Moravskoslezský jsou výše uvedené částky navýšeny o dalších 10 %.Jaké podmínky musím pro získání dotace splnit?

 • být fyzická osoba vlastnící rodinný dům na území ČR
 • dosavadním zdrojem vytápění musí být kotel na uhlí s ručním přikládáním
 • pořizovaný zdroj vytápění musí do budoucnosti sloužit jako hlavní zdroj tepla
 • rodinný dům musí alespoň z poloviny plnit funkci k bydlení
 • na chaty a chalupy se tato dotace nevztahuje
 • v daném rodinném domě nemusíte mít trvalé bydliště
 • poskytnout fotografie původního zdroje napojeného na otopnou soustavu a komín


Jaké jsou uznatelné náklady?

 • náklady na zdroj vytápění a jeho instalaci
 • nová otopná soustava nebo její rekonstrukce včetně regulace a měření
 • úprava spalinových cest (např. vyvložkování komínu apod.)
 • projektová dokumentace


Na jaký kotel nebo tepelné čerpadlo lze dotaci získat?

Seznam registrovaných zdrojů tepla naleznete na stránkách Státního fondu životního prostředí ČR.

 

Modelový příklad výpočtu výše dotace

Jsem majitelem rodinného domu v Ústeckém kraji a chtěl bych vyměnit můj hlavní dosavadní zdroj tepla kotel na uhlí za tepelné čerpadlo vzduch/voda. Pořízení tepelného čerpadla včetně instalace mám zkalkulovánu na 190.000,- Kč. Celková dotace v tomto případě činí:

 • maximální výše dotace = 120.000,- Kč
 • bonus ve zvýhodněné oblasti = 7.500,-
 • CELKOVÁ VÝŠE DOTACE : 127.500,- Kč


Více informací

Kotlíková dotace s topíte.cz

 1. Získejte od nás orientační nabídku.
 2. Vyplňte kontaktní formulář našeho partnera pro vyřízení dotace. Do 24 hodin se vám ozve zpět.
 3. Partner vás seznámí s cenou služby a ověří, že máte na dotaci nárok.
 4. Předáte potřebné doklady pro zpracování žádosti o dotaci (fotky původního kotle, revize kotle, doklad o vedení bankovního účtu, plná moc, souhlas spoluvlastníků, formulář objednávky dotace, naši cenovou nabídku nového zdroje).
 5. Partner ve spolupráci s námi připraví podklady pro podání žádosti, to proběhne v každém kraji individuálně po vyhlášení dotačního programu (červen-říjen 2019).
 6. Partner za vás online podá žádost o dotaci (v momentě, kdy je dotační program spuštěn)
 7. Dostanete poštou vytisknuté žádosti o dotaci včetně všech povinných příloh
 8. Postupujete přesně podle návodu přiloženého k zásilce:
  1. Podepíšete podklady na místech označených štítkem
  2. Všechny podklady dáte do připravené obálky s předtištěnou adresou a odešlete na adresu krajského úřadu.
  3. Podklady je potřeba na úřad odeslat do 5 až 20 pracovních dní (dle jednotlivých krajů). U krajů, kde je lhůta 5 pracovních dní (bývá jen v Jihomoravském kraji) je využíváno expresních zásilek s doručením následující den po odeslání.
 9. Vaše žádost je schválena.
 10. Topíte.cz realizuje váš nový tepelný zdroj podle podané žádosti. Společně předáme doklady dokládající realizaci (předávací protokol, faktury, doklady o zaplacení, ...).
 11. Dotace je vám vyplacena na váš účet.

 

Kolik stojí vyřízení dotace?

Vyřízení dotace v programu Kotlíkových dotací stojí 6.000 Kč včetně DPH.

800 88 77 22
Topite.cz