Nová Zelená úsporám

Tento dotační program se zaměřuje na podporu pořízení tepelných čerpadel a zateplení.

Nová Zelená úsporám

V jakém případě můžete o dotaci požádat?

 • dosavadním hlavním zdrojem tepla ve vašem domě je zdroj na elektrickou energii (přímotopy, elektrokotel)
 • v případě dotace na solární kolektory není toto omezení (o dotaci mohu požádat vždy a to i do novostaveb)
 • o dotaci můžete požádat i zpětně až 24 měsíců
 • roční potřeba tepla na m2 podlahové plochy nepřesahuje 150 kWh (prověříme za Vás)


Kolik můžete z dotačního programu Nová zelená úsporám získat?

Při pořízení nejčastějšího typu tepelného čerpadla vzduch/voda můžete získat až 50% z celkové investice, ale maximální částka je 60 tisíc Kč.

V oblasti solárních kolektorů na přípravu teplé vody lze získat rovněž až 50% v maximální výši 35 tisíc Kč. Pokud však solárními kolektory i přitápíte, lze získat 50 tisíc Kč.

Navíc ve zvýhodněných krajích jako jsou Ústecký a Moravskoslezský jsou výše uvedené částky navýšeny o dalších 10%.Jaké podmínky musím pro získání dotace splnit?

 • být fyzická osoba vlastnící rodinný dům na území ČR
 • dosavadním zdrojem vytápění musí být na elektrickou energii (přímotopy, elektrokotel)
 • pořizovaný zdroj vytápění musí do budoucnosti sloužit jako hlavní zdroj tepla
 • rodinný dům musí alespoň z poloviny plnit funkci k bydlení
 • na chaty a chalupy se tato dotace nevztahuje
 • v daném rodinném domě nemusíte mít trvalé bydliště


Na jaké tepelné čerpadlo lze dotaci získat?

Seznam registrovaných zdrojů tepla naleznete na stránkách Státního fondu životního prostředí ČR.

 Modelový příklad výpočtu výše dotace

Jsem majitelem rodinného domu ve Středočeském kraji a chtěl bych vyměnit svůj hlavní dosavadní zdroj tepla elektrokotel za tepelné čerpadlo vzduch/voda. Pořízení tepelného čerpadla včetně instalace mám zkalkulovánu na 190.000,- Kč. Celková dotace v tomto případě činí :

 • maximální výše dotace = 60.000,- Kč
 • příspěvek na zpracování dokumentace = 5.000,- Kč
 • CELKOVÁ VÝŠE DOTACE : 65.000,- Kč

 

 800 88 77 22