Nová Zelená úsporám

V tomto programu můžete získat příspěvek na tepelné čerpadlo nebo solární systém od nás. Vše můžeme za vás vyřídit.

Nová Zelená úsporám

V jakém případě můžete o dotaci požádat?

 • dosavadním hlavním zdrojem tepla ve vašem domě je zdroj na elektrickou energii (přímotopy, elektrokotel)
 • v případě dotace na solární kolektory není toto omezení (o dotaci mohu požádat vždy a to i do novostaveb)
 • o dotaci můžete požádat i zpětně až 24 měsíců


Kolik můžete z dotačního programu Nová zelená úsporám získat?

Při pořízení nejčastějšího typu tepelného čerpadla vzduch/voda můžete získat až 50 % z celkové investice, ale maximální částka je 60 tisíc Kč.

V oblasti solárních kolektorů na přípravu teplé vody lze získat rovněž až 50 % v maximální výši 35 tisíc Kč. Pokud však solárními kolektory i přitápíte, lze získat 50 tisíc Kč.

Navíc ve zvýhodněných krajích jako jsou Ústecký a Moravskoslezský jsou výše uvedené částky navýšeny o dalších 10 %.Jaké podmínky musím pro získání dotace splnit?

 • být fyzická osoba vlastnící rodinný dům na území ČR
 • dosavadním zdrojem vytápění musí být na elektrickou energii (přímotopy, elektrokotel)
 • pořizovaný zdroj vytápění musí do budoucnosti sloužit jako hlavní zdroj tepla
 • rodinný dům musí alespoň z poloviny plnit funkci k bydlení
 • na chaty a chalupy se tato dotace nevztahuje
 • v daném rodinném domě nemusíte mít trvalé bydliště


Na jaké tepelné čerpadlo lze dotaci získat?

Seznam registrovaných zdrojů tepla naleznete na stránkách Státního fondu životního prostředí ČR.

 Modelový příklad výpočtu výše dotace

Jsem majitelem rodinného domu ve Středočeském kraji a chtěl bych vyměnit svůj hlavní dosavadní zdroj tepla elektrokotel za tepelné čerpadlo vzduch/voda. Pořízení tepelného čerpadla včetně instalace mám zkalkulovánu na 190.000,- Kč. Celková dotace v tomto případě činí :

 • maximální výše dotace = 60.000,- Kč
 • příspěvek na zpracování dokumentace = 5.000,- Kč
 • CELKOVÁ VÝŠE DOTACE : 65.000,- Kč

 

 Nová Zelená úsporám s topíte.cz

 1. Získejte od nás orientační nabídku.
 2. Vyplňte kontaktní formulář našeho partnera pro vyřízení dotace. Do 24 hodin se vám ozve zpět.
 3. Partner vás seznámí s cenou služby a ověří, že máte na dotaci nárok.
 4. Předáte potřebné doklady pro zpracování žádosti o dotaci (půdorysy všech podlaží, doklad o vedení bankovního účtu, plná moc, souhlas spoluvlastníků, formulář objednávky dotace, naši cenovou nabídku nového zdroje).
 5. Partner ve spolupráci s námi zpracuje zjednodušenou projektovou dokumentace pro účely dotace – cca. do 14 dnů od dodání podkladů).
 6. Partner za vás do cca. 3 týdnů podá žádost o dotaci.
 7. Do dalších cca. 3 týdnů obdržíte akceptaci žádosti.
 8. Topíte.cz realizuje váš nový tepelný zdroj podle podané žádosti. Společně předáme doklady dokládající realizaci (předávací protokol, faktury, doklady o zaplacení, ...)
 9. Dotace je vám vyplacena na váš účet žadatele do cca. 3 týdnů od doložení realizace.

 

Kolik stojí vyřízení dotace?

 • vyřízení dotace v programu Nová Zelená úsporám 15.000 Kč včetně DPH
 • zaměření objektu 6.000 Kč včetně DPH

Zaměření objektu je potřeba pouze, pokud zákazník nemá k dispozici půdorysné výkresy všech podlaží. Cena 6.000 Kč je za
zaměření ve Středočeském kraji a v Praze. Ostatní kraje po individuální domluvě.

800 88 77 22
Topite.cz